Siirtosopimus

Lämpösopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Tällä luovutuskirjalla lämpösopimus siirretään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

  Lämmönkäyttöpaikan tiedot

  Sopimuksen siirtäjä

  Siirronsaaja

  Laskutus

  Siirtopäivään asti laskut pyydetään sopimuksen siirtäjälle osoitteeseen

  Siirtopäivä

  Lämpöenergiamittarin lukemat siirtopäivänä:

   

  Lämmönmyyjä hyväksyy siirronsaajan asiakkaaksi, jos siirtohetkeen mennessä kertyneet lämmönmyyjän saatavat on maksettu ja siirronsaaja tällä luovutuskirjalla sitoutuu noudattamaan siirretyn lämpösopimuksen ehtoja. Samalla päättyy siirtäjän ja lämmönmyyjän välinen sopimus.