Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Kalajoen Lämpö Oy
0185891-4

Ketolankuja 5A, 2krs
85100 Kalajoki
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Puranen
toimitusjohtaja
040 619 5397
juha.puranen@kalajoki.fi
 

3. Rekisterin nimi

Kalajoen Lämpö Oy:n asiakasrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen Kalajoen Lämpö Oy käyttää asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.
Asiakastietoja voidaan käyttää sisäisesti Kalajoen Lämpö Oy:n eri järjestelmissä tai luovuttaa Kalajoen Lämpö Oy:n palvelutoimittajille, joiden kanssa on sovittu Kalajoen Lämpö Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien palvelujen hoitamisesta.
Palvelutoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yleiset tiedot kuten nimi, yhteystiedot, kiinteistöä yksilöivät tiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista/käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen, Kalajoen kaupungin tai jonkun muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Kalajoen Lämpö Oy:n ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat yhtiön kanssa sopimussuhteessa olevat palvelutoimittajat, kuten esimerkiksi laskujen välityspalvelu.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin kirjallinen materiaali, kuten sopimukset ja muut asiakirjat, säilytetään lukitussa tilassa.
Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin, palomuurein ym. teknisin menetelmin. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kalajoen Lämpö Oy:n asiakkailla omien tietojensa osalta sekä Kalajoen Lämpö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kalajoen Lämpö Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
 

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Asiakasrekisteristä. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee osoittaa osoitteella:
Kalajoen Lämpö Oy
0185891-4
Ketolankuja 5A, 2krs
85100 Kalajoki
 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista omien tietojensa osalta.
Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteella:

Kalajoen Lämpö Oy
0185891-4
Ketolankuja 5A, 2krs
85100 Kalajoki