Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineet

Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineitten jakauma. Kotimaisen polttoaineen osuus oli 93 prosenttia. Uusiutuvan BIO polttoaineen osuus tästä oli 90 prosenttia. Kolme prosenttia käytettiin kotimaista palaturvetta.

Öljyn käyttö oli kohtuullisen korkealla tasolla kahdesta syystä. Himangan kattilalaitoksen peruskorjaus kesti kolme kuukautta, minä aikana energia tuotettiin öljyllä. Kun siirryimme raskaan öljyn käytöstä kevyeen öljyyn, vanhat öljyvarastot oli järkevä muuntaa lämmöksi.

Kuluvana vuonna öljyn käytön osuus tulee laskemaan.

Päiväys: 
09.02.2018 klo