Varavoimalaitoksen käyttöönotto Kalajoella 29-30.9.2016

Kalajoen taajaman lämmöntuotannon ja jakelun varmistamiseksi on hankittu varavoimalaitos. Varavoimalaitos tuottaa diesel-generaattorilla sähkövirtaa Pirkonsuon lämpölaitoksen tarpeeseen mahdollisten sähkökatkosten aikana.

Varavoimalaitos kytketään sähköverkon rinnalle ja toiminta testataan! (= Käyttöönotto)

Voimalaitoksen käyttöönoton aikana saattaa esiintyä häiriöitä kaukolämmönjakelussa, koska joudumme hetkellisesti poistamaan Pirkonsuon laitoksen sähköverkosta. Kaukolämmön pumppaus tapahtuu silloin kokonaan Junnikkalan sahalta!

 

Lämpimin Terveisin

Markku Ojala, toimitusjohtaja

Päiväys: 
29.09.2016 klo