Liittyminen ja tariffit

Kaukolämpöön liittyminen

Kaukolämpöverkostot sijaitsevat Kalajoen keskustaajaman, Hiekkasärkkien ja Himangan keskustan alueella. Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpöverkostoihin on nykyisin liitettynä 578 asiakasta. (2017 lopun tilanne)

Kaukolämpö laajenee niin uudisalueille kuin vähitellen vanhoille omakotitaloalueillekin. Kaukolämpöön liittyminen on mahdollista nykyisten verkkojen läheisyydessä, mutta myös kauempana, mikäli liittyjiä on riittävästi.

Kaukolämpö on kuluttajalle kokonaistaloudellinen ratkaisu verrattuna talon omassa lämmityskattilassa kehitettyyn lämpöön. Kaukolämmityksen taloudellisuus perustuu mm. mahdollisuuteen käyttää useita eri polttoaineita, kattilalaitosten korkeaan hyötysuhteeseen ja tehokkaaseen, keskitettyyn kunnossapitotoimintaan.

Kaukolämpölaitteet vaativat rakennuksessa vähemmän tilaa kuin talon oma lämpökeskus, joten tilaa säästyy muihin käyttötarkoituksiin. Kaukolämpölaitteiden käyttö ja hoito on yksinkertaista, käyttöikä pitkä ja säädettävyys hyvä. Uudisrakennuksessa ei tarvita savupiippua eikä polttoainevarastoa.

Kaukolämmön tuotanto- ja jakelujärjestelmien käyttövarmuus on hyvä. Päivystäjät huolehtivat lämmityksestäsi 24/7! Kaukolämpö on myös ympäristöystävällistä. Pellettilämpölaitoksen valmistumisen myötä kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla, kotimaisilla polttoaineilla.

_______________________________________________________________________

Korjaus- ja energia-avustukset

Vuosittain jaettavista avustuksista ja jakoperusteista saa tarkempaa tietoa kaupungin rakennusvalvontatoimistosta ja kaupungin www-sivuilta kohdasta Asumisen avustukset

www.kalajoki.fi  ja www.kalajoki.fi/palvelut/asumisen-avustukset-ara

Ajantasista tietoa saa myös ARAn verkkosivuilta http://www.ara.fi