Lämpöyhtiön tavoittaa jatkossa kaupungintalolta

Kalajoen Lämpö Oy:n toimisto on muuttanut Kalajoen kaupungintalolle osoitteeseen Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Yhtiön tilat ovat kaupungin teknisten palveluiden yhteydessä. Mahdollisesta tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen, jolloin asiakasta tullaan vastaan kaupungintalon neuvontaan.
 
Toimitilan vaihdolla tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä muun kaupunkikonsernin kanssa. Tilojen lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa talous- ja sihteeripalvelujen,
tietojärjestelmien sekä suunnittelun ja rakentamisen osalta. Lämpöyhtiön toimitusjohtaja tarjoaa varsinaisen tehtävänsä lisäksi asiantuntijapalveluita kaupunkikonsernille, jota osaltaan edesauttaa sijainti kaupungintalolla.
 
Lämpöyhtiön muut toimipisteet ovat Pirkonsuon, Hiekkasärkkien ja Himangan lämpölaitokset, joissa yhtiön lämpölaitoshoitajat työskentelevät pääsääntöisesti. 
 
Kalajoen Lämpö Oy on täysin Kalajoen kaupungin omistama yhtiö tarjoten asiakkailleen ympäristöystävällistä, kustannustehokasta ja helppokäyttöistä lämpöenergiaa. Yhtiön toimialana on kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa yhdyskuntateknisten rakenteiden ylläpitoa ja huoltoa sekä muuta liiketoimintaa.
 
Lisätietoja:
Jukka Talvi
toimitusjohtaja
044 4691 887
Päiväys: 
04.12.2018 klo