Lämpösopimus

Kiinteistön liittämisestä kaukolämpöverkkoon tehdään aina kirjallinen lämpösopimus. Lämpösopimuksessa määritellään lämmönluovutuspaikka, lämmöntoimituksen aloittamisajankohta, sopimusvesivirta sekä liittymismaksu. Lämpösopimukseen liitetään kaukolämmityksen sopimusehdot ja kaukolämpötariffi.