Lämmönmyyntitariffit

 

KALAJOEN LÄMPÖ OY:N LÄMMÖNMYYNTITARIFFIT 1.1.2013 LUKIEN


YLEISTÄ   

Kalajoen Lämpö Oy käyttää kaukolämmön myynnissä Kalajoella seuraavia lämmönmyyntitariffeja. Nämä lämmönmyyntitariffit korvaavat mahdolliset aiemmat Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämmönmyyntitariffit ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyessään asiakas maksaa liittymismaksun, vuosittain kiinteän perusmaksun ja kulutetusta energiasta ns. energiamaksun. Perusmaksu ja todellisen kulutuksen mukainen energiamaksu laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Kulutustiedot saadaan ns. etäluentaa käyttäen.

Kalajoen Lämpö Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tariffeja tai tariffien hinnoittelua, kulloisenkin ajankohdan hintatasoa vastaavaksi. Kalajoen Lämpö Oy pyrkii pitämään hinnoittelunsa kilpailukykyisenä verrattaessa valtakunnallisesti vastaavan kokoluokan kaukolämmöntuottajien kaukolämmön myyntihintoja ja tariffeja.

Kalajoen Lämpö Oy:n hallitus vahvistaa lämmönmyyntitariffit.           

SOPIMUSVESIVIRTA

Liittymismaksun ja perusmaksun määräytymisperusteena käytetään kiinteistön sopimusvesivirtaa V(m3/h).

Sopimusvesivirta muodostuu liittyvän kiinteistön lämmityksen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden vaatimasta suurimmasta tuntisesta kaukolämpöenergian tehontarpeesta, jota vastaava teho esitetään kiinteistön kaukolämpöverkosta ottamalla suurimmalla vesivirtauksena eli sopimusvesivirtana.

Kaukolämpöenergian suurin tehon tarve = kiinteistön liittymisteho eli sopimusteho, joka määräytyy kiinteistöön sijoitettavan lämmönjakokeskuksen mukaan.

Sopimusteho (P) on lämmityksen ja ilmanvaihdon tarvitsema yhteenlaskettu tehontarve + vähintään 10 % lämpimän käyttöveden tehontarpeesta. 

Mikäli lämpimän käyttöveden tehontarve on lämmityksen ja ilmanvaihdon tehontarpeeseen verrattuna normaalia suurempi, sen osuus sopimustehossa määritellään aina tapauskohtaisesti.  

Kiinteistöjen sopimusvesivirran määrittämisessä kaukolämpöveden laskennallisena jäähdytyksenä käytetään 50 °C. Pienkiinteistöksi (omakotitalo) määritellään rakennus, jossa on enintään kaksi huoneistoa asumiskäytössä tai lämmitettävä rakennustilavuus enintään 1 000 r-m3tai laskennallinen sopimusvesivirta enintään 0,25 m3/h.

Sopimusvesivirta V (m3/h) = 3,6 x P / 50 x 4,1764

LIITTYMISMAKSUTARIFFI

Asiakas maksaa Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyessään liittymismaksun. Liittymismaksu on arvonlisäveroton sekä siirto- ja palautuskelpoinen.

Liittymismaksun suuruus määräytyy sopimusvesivirran mukaisesti seuraavasti:

Sopimusvesivirta V (m3/h)                 Liittymismaksu L (€)

 I                    0,00   -   0,50                       K x K1 x (     875 + 4 373 x V)

 II                   0,51   -  1,50                        K x K1 x (  1 093 + 3 936 x V)

 III                 1,51   -   4,00                        K x K1 x (  2 405 + 3 061 x V)

 IV                  4,01   - 10,00                        K x K1 x (  5 903 + 2 186 x V)

 V                  10,01   -                                K x K1 x (14 649 + 1 312 x V)

Pienkiinteistöjen liittymismaksu L (€) on edellä olevasta laskentakaavasta poiketen kiinteä maksu, joka 1.1.2013 lukien on sekä vanhojen että uusien pienkiinteistöjen osalla 3 300 €.

Liittymismaksutariffin laskentakaavan kertoimien arvot ovat seuraavat:

K = 2,1              Yleinen kustannustasosta riippuva kerroin, jota voidaan tarkistaa kustannustason mukaan.

K1 = 0,5 – 1,5  Kiinteistön sijainnista ja lämmityslaitoksen iästä riippuva kerroin.

Jos kiinteistön kaukolämpöön liittämiskustannukset poikkeavat tavanomaisesta, voidaan liittymismaksua korottaa lisäkustannuksia vastaavasti käyttämällä K1 kertoimena edellä mainittua suurempaa arvoa.

PERUSMAKSUTARIFFI

Kaukolämpöverkkoon liittynyt asiakas maksaa tilaamastaan vesivirrasta vuotuista perusmaksua, joka määräytyy sopimusvesivirran mukaisesti seuraavasti:

                      Sopimusvesivirta V (m3/h)     Perusmaksu P (€/a)

I                     0,00   -   0,50                       Kp x (     50 + 975 x V) + alv 24%

II                    0,51   -   1,50                       Kp x (     84 + 908 x V) + alv 24%

III                  1,51   -   4,00                       Kp x (   589 + 572 x V) + alv 24%

IV                   4,01   - 10,00                       Kp x (   992 + 471 x V) + alv 24%

V                   10,01   -                                Kp x (3 683 + 202 x V) + alv 24%

Pienkiinteistöjen perusmaksu P (€/a) on edellä olevasta laskentakaavasta poiketen kiinteä maksu, joka 1.5.2015 lukien on

290,00 €/a + alv 24% = 359,60 €/a

Perusmaksutariffin laskentakaavan Kp- kertoimen arvo 1.1.2013 lukien on 2,1.
 

ENERGIANMYYNTITARIFFI

Kaukolämpöverkkoon liittynyt asiakas maksaa käyttämästään energiasta energiamaksun (kulutusmaksun), joka määräytyy kulutetun kaukolämpöenergian (MWh) ja kulloinkin voimassa olevan energiahinnan (€/MWh) tulona.

Energiamaksu 1.1.2013 lukien on:

  • Keskustaajamassa                         50,00 €/MWh + Alv 24% = 62,00 €/MWh
  • Hiekkasärkillä                                52,00 €/MWh + Alv 24% = 64,48 €/MWh
  • Himangalla                                    52,00 €/MWh + Alv 24% = 64,48 €/MWh

 

Mikäli kaukolämmön tuotannon tai jakelun kustannustaso muuttuu, voi lämmönmyyjä tarkistaa tariffit ajankohdan kustannustasoa vastaavalle tasolle laskutuskuukausittain.