Kevyt polttoöljy vara- ja huipunkäytön polttoaineena

Kalajen Lämpö Oy on lopettanut raskaan polttoöljyn käyttämisen kaikissa öljykattiloissa. Varavoimana ja huipunkäyttöajan lisätehon tuottamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn etuna on polttoaineen puhtaampi palaminen verrattuna raskaaseen öljyyn. Rikkipäästöt ja hiukkaspäästöt vähenevät reilusti ja typenoksidejakaan ei synny kuin neljäsosa raskaaseen verrattuna. 

Käytännössä öljyn käyttöä on saatu vähennettyä pellettilämpölaitoksen avulla. Tuotannon polttoaineista enään vain 7 % on öljyä, loppu on kotimaista polttoainetta. Tavoitteena on lisätä biopolttoaineen osuutta uusien kattilainvestointien avulla.

Päiväys: 
29.01.2018 klo