PIRKONSUO, Kalajoen keskusta

Kalajoen keskustaajamassa sijaitseva Pirkon­suon raskasöljylämpökeskus (POR) toimi varalaitoksena ja huippukuormituksen tasaajana. Lämpökeskuksen öljykattiloiden yhteis­teho on 10 MW (4+4+2).­ Raskaan pol­tto­öljyn säiliötilavuus on 75 m3.

Huipputehon tarve keskustaajamassa on n. 10,5 MW.

Uusi 4MW pellettikattila rakennettiin Pirkonsuon  öljylämpölämpökeskuksen yhteyteen

Keskustan kasvu ja uusien liittyjien mukaan tuleminen viimeisinä vuosina on kasvattanut öljyn kulutusta. Kuitenkin lämpöenergian tuottaminen öljyllä on kallista ja samalla kansantaloudellisesti epäedullista. Onhan öljy tuontitavaraa! 

Pelletti on puhdasta puuenergiaa tiiviissä muodossa. Pelletin energiasisältö on yli 3,5 suurempi verrattuna metsähakkeeseen. Tämä vuoksi pellettivarasto on vastaavaa hakevarastoa pienempi, kuljetustarve luonnollisesti pienempi ja itse kattilakin pienikokoisempi.

Arvioitu tuotantomäärä 4000 MWh vastaa 22 rekallista pellettiä vuodessa

Ympäristönäkökohdista pelletin polttaminen on puhdasta.  Raskaanöljyn poltosta syntyy aina rikki- sekä hiukkaspäästöjä.  Pelletti palaa öljyyn, turpeeseen ja puuhakkeeseen verrattuna tehokkaammin, mikä vähentää hiukkaspäästöjen määrää. Kattila on varustettu savukaasujen puhdistimella ennen savupiippua.