Himangan KPA-laitos

Himangalla kaukolämpöenergia tuotetaan pääasiassa 2.5 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla (KPA), joka on rakennettu v.2004. Polttoaineena käytetään pääasiassa metsähaketta, palaturve toimii tukipolttoaineena kylmimmillä ilmoilla.

Öljykattiloita, jotka toimivat huippu- ja varalaitoksina on kaukolämpölaitoksella 2MW:n POK-kattila, Kannuskylällä (0,7 + 1,5 MW) sekä Pirttihaantiellä 0,8 MW:n POK-kattilat.