Himangan KPA-laitos

Himangalla kaukolämpöenergia tuotetaan pääasiassa 2.5 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla (KPA), joka on rakennettu v.2004. Polttoaineena käytetään ensisijaisesti Vapo Oy:n toimittamaa palaturvetta. Vuodesta 2011 lähtien on jouduttu lisääntyvässä määrin käyttämään myös metsähaketta.

Öljykattiloita, jotka toimivat huippu- ja varalaitoksina on kaukolämpölaitoksella 2MW:n POR kattila, Kannuskylällä (0,7 + 1,5 MW) sekä Pirttihaantiellä 0,8 MW:n POK-kattilat.