Kaukolämpölaitokset

Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpötuotanto tapahtuu neljässä eri lämpökeskuksessa,   joita ovat Junnikkala Oy:n KPA- lämpökeskus sekä Kalajoen Lämpö Oy:n omistamat Pirkonsuon POK- lämpökeskus, Hiekkasärkkien KPA- lämpökeskus ja Himangan KPA- lämpökeskus.

Kaukolämmön kokonaistuotanto vuonna 2017 oli 46 396 MWh.  Lisäystä edellisvuoteen oli 1066 MWh.  Keskustaajaman osuus kokonaistuotannosta oli 67 %, Hiekkasärkkien 14 % ja Himangan 19 %.

Bioenergialla tuotettu kaukolämmön osuus koko tuotannosta  oli keskustaajamassa 96 %, Hiekkasärkillä 96% ja Himangalla 79 %.  Kalajoen Lämpö Oy:n lämmöntuotanto on 89 % hiilineutraalia ja 94 % kotimaisella energialla tuotettua.

Kotimaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön osuutta pyritään jatkossa vielä kasvattamaan.