Ajankohtaista

Kaukolämpöputki poikki Pohjankyläntiellä, vaikutusta Plassin suuntaan

18.07.2019

Pohjankyläntien tietyömaalla on kaivettu poikki kaukolämpöputki. Korjaustyöt ovat käynnissä ja lämmön jakelun keskeytyksen vaikutusalue on saatu rajattua Plassin suuntaan. Väliaikainen korjaus valmistuu 18.7. illan aikana ja lopullinen korjaus tehdään yöaikaan viikon kuluessa haitan minimoimiseksi. Kesäaikaan kaukölämmön tarve koskee enimmäkseen käyttöveden lämmitystä. Lämmintä vettä kannattaa säännöstellä, kunnes väliaikainen korjaus on valmistunut.

Kaukolämpövuoto Lopotintiellä Himangalla

04.02.2019

Kalajoen Lämpö Oy aloittaa tiistaina 5.2.2019 korjaamaan vuotokohtaa kaukolämpöverkossa Lopotintiellä Himangalla. Tarkempi paikka on Päiväkoti Satumajakan parkkipaikka ja se on esitetty alla olevalla kartalla. Parkkipaikka tai vähintäänkin osa siitä joudutaan sulkemaan korjauksen ajaksi.

Kaukolämpöverkon vuodon korjaus Lopotintiellä Himangalla

Korjaustyö aiheuttaa alustavan arvion mukaan torstaina 7.2.2019 noin 2-3 tunnin jakelukatkoksen klo 8:30-14:00 välisenä aikana ja koskee kiinteistöjä Lopotintien, Tervatien, Kartanotien, Kannuskyläntien pohjoispään ja  Sautinkarintien itäpään alueella.

Kaukolämpöasiakkaille aiheutuva häiriö yritetään pitää mahdollisimman pienenä.

Lämpöyhtiön tavoittaa jatkossa kaupungintalolta

04.12.2018
Kalajoen Lämpö Oy:n toimisto on muuttanut Kalajoen kaupungintalolle osoitteeseen Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Yhtiön tilat ovat kaupungin teknisten palveluiden yhteydessä. Mahdollisesta tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen, jolloin asiakasta tullaan vastaan kaupungintalon neuvontaan.
 
Toimitilan vaihdolla tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä muun kaupunkikonsernin kanssa. Tilojen lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa talous- ja sihteeripalvelujen,
tietojärjestelmien sekä suunnittelun ja rakentamisen osalta. Lämpöyhtiön toimitusjohtaja tarjoaa varsinaisen tehtävänsä lisäksi asiantuntijapalveluita kaupunkikonsernille, jota osaltaan edesauttaa sijainti kaupungintalolla.
 
Lämpöyhtiön muut toimipisteet ovat Pirkonsuon, Hiekkasärkkien ja Himangan lämpölaitokset, joissa yhtiön lämpölaitoshoitajat työskentelevät pääsääntöisesti. 
 
Kalajoen Lämpö Oy on täysin Kalajoen kaupungin omistama yhtiö tarjoten asiakkailleen ympäristöystävällistä, kustannustehokasta ja helppokäyttöistä lämpöenergiaa. Yhtiön toimialana on kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa yhdyskuntateknisten rakenteiden ylläpitoa ja huoltoa sekä muuta liiketoimintaa.
 
Lisätietoja:
Jukka Talvi
toimitusjohtaja
044 4691 887

Kalajoen Lämpö Oy siirtyy vastaanottamaan vain sähköisiä laskuja

20.03.2018

Kalajoen Lämpö Oy on siirtynyt 1.3.2018 alkaen vastaanottamaan ainoastaan sähköisiä verkkolaskuja.  Mikäli toimittaja ei lähetä verkkolaskuja, tarjoamme käyttöönne web-pohjaisen toimittajaportaalin. Toimittajaportaali on sähköinen laskutuskanava, jonka kautta Kalajoen Lämpö Oy:lle paperisia laskuja lähettävät toimittajat voivat tehdä laskuja jatkossa sähköisessä muodossa. Portaalin käyttöön toimittaja tarvitsee sähköpostiosoitteen ja web-yhteyden. Toimittajaportaalin käyttö on maksutonta.

Kun haluatte lähettää yhtiölle  paperisen laskun, lähettäkää laskutuskutsupyyntö osoitteeseen kalajoki.ostolaskut@kalajoki.fi . Ilmoittakaa laskutuspyynnössä, että  haluatte laskuttaa Kalajoen Lämpö Oy:tä sekä omat yhteystietonne, yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon käyttäjätunnus ja salasana portaaliin lähetetään.

Lisätietoja ja ohjeita toimittajaportaali asioissa antavat:

Sonja Ventelä toimistosihteeri, puh. 044-4691 215

Taina Sadinmäki kirjanpitäjä, puh. 044-4691 212

Sirpa Matkaselkä toimistosihteeri, puh. 044-4691 418

sähköpostiyhteystietokalajoki.ostolaskut@kalajoki.fi

 

 

Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineet

09.02.2018

Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineitten jakauma. Kotimaisen polttoaineen osuus oli 93 prosenttia. Uusiutuvan BIO polttoaineen osuus tästä oli 90 prosenttia. Kolme prosenttia käytettiin kotimaista palaturvetta.

Öljyn käyttö oli kohtuullisen korkealla tasolla kahdesta syystä. Himangan kattilalaitoksen peruskorjaus kesti kolme kuukautta, minä aikana energia tuotettiin öljyllä. Kun siirryimme raskaan öljyn käytöstä kevyeen öljyyn, vanhat öljyvarastot oli järkevä muuntaa lämmöksi.

Kuluvana vuonna öljyn käytön osuus tulee laskemaan.

Kevyt polttoöljy vara- ja huipunkäytön polttoaineena

29.01.2018

Kalajen Lämpö Oy on lopettanut raskaan polttoöljyn käyttämisen kaikissa öljykattiloissa. Varavoimana ja huipunkäyttöajan lisätehon tuottamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn etuna on polttoaineen puhtaampi palaminen verrattuna raskaaseen öljyyn. Rikkipäästöt ja hiukkaspäästöt vähenevät reilusti ja typenoksidejakaan ei synny kuin neljäsosa raskaaseen verrattuna. 

Käytännössä öljyn käyttöä on saatu vähennettyä pellettilämpölaitoksen avulla. Tuotannon polttoaineista enään vain 7 % on öljyä, loppu on kotimaista polttoainetta. Tavoitteena on lisätä biopolttoaineen osuutta uusien kattilainvestointien avulla.

Rekisteriseloste asiakastiedon käytöstä ja keräämisestä

23.10.2017

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste kertoo periaatteet siitä kuinka asiakkaalta kerättyä tietoa käsitellään yhtiössä. Lyhyesti kerrottuna asiakkaiden henkilötietoja käytetään vain ja ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa, kuten laskutuksessa ja kulutustietojen keräämisessä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön, esimerkiksi markkinointi tarkoituksiin jne. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille sopimuskumppaneille, kuten alaurakoitsijoille taikka esimerkiksi laskunvälitys palveluun. Henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan salasanoin, palomuurein ja kirjallinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriseloste löytyy näiltä sivuilta valikon "HALLINTO" alta pdf muotoisena.

 

Energiahukkajahti

06.10.2016

Ympäristöministeriön johdolla on käynnistynyt tänään 3.10.2016 Energiahukkajahti. Energiahukkajahti on energiatehokkuuskampanja, jossa taloyhtiöt haastetaan tekemään energiatehokkuustoimia.
Hukkajahtiin voi liittyä osoitteessa
www.energiahukka.fi.

Kaukolämpö on LÄHILÄMPÖÄ

09.12.2015

Kurkkaa esitettämme!

http://www.e-julkaisu.fi/kalajoen_lampo/kaukolampo/

ja lisäksi tarkemmin mitä se LÄHILÄMPÖ oikein on,....

http://www.lämpöäläheltä.fi/

Laskimme omakotitalon perusmaksua

02.06.2015

Laskimme omakotitalon perusmaksua 1.5.2015 alkaen. Uusi perusmaksu on 290 €/a + alv 24 %, eli 359,60 € vuodessa.

(aikaisemmin perusmaksu oli 330 €/a + alv 24 %, eli 409,20 € vuodessa)