Ajankohtaista

Katkos lämmönjakelussa Hiekkasärkillä ti. 3.4.2018 klo 22.00 alkaen

03.04.2018

Hilmantorin rakentamistyön vuoksi kaukolämpöputkea joudutaan siirtämään. Tänä yönä klo 22.00 alkaen on lämmitys ja lämmin käytövesi katkaistu Sani hotellin ympäristössä. Työn arvioidaan kestävän keskiviikko aamuun n. klo 04.00 saakka. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Kalajoen Lämpö Oy siirtyy vastaanottamaan vain sähköisiä laskuja

20.03.2018

Kalajoen Lämpö Oy on siirtynyt 1.3.2018 alkaen vastaanottamaan ainoastaan sähköisiä verkkolaskuja.  Mikäli toimittaja ei lähetä verkkolaskuja, tarjoamme käyttöönne web-pohjaisen toimittajaportaalin. Toimittajaportaali on sähköinen laskutuskanava, jonka kautta Kalajoen Lämpö Oy:lle paperisia laskuja lähettävät toimittajat voivat tehdä laskuja jatkossa sähköisessä muodossa. Portaalin käyttöön toimittaja tarvitsee sähköpostiosoitteen ja web-yhteyden. Toimittajaportaalin käyttö on maksutonta.

Kun haluatte lähettää yhtiölle  paperisen laskun, lähettäkää laskutuskutsupyyntö osoitteeseen kalajoki.ostolaskut@kalajoki.fi . Ilmoittakaa laskutuspyynnössä, että  haluatte laskuttaa Kalajoen Lämpö Oy:tä sekä omat yhteystietonne, yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon käyttäjätunnus ja salasana portaaliin lähetetään.

Lisätietoja ja ohjeita toimittajaportaali asioissa antavat:

Sonja Ventelä toimistosihteeri, puh. 044-4691 215

Taina Sadinmäki kirjanpitäjä, puh. 044-4691 212

Sirpa Matkaselkä toimistosihteeri, puh. 044-4691 418

sähköpostiyhteystietokalajoki.ostolaskut@kalajoki.fi

 

 

Kalajoen Lämmön toimitusjohtaja vaihtuu

16.03.2018

Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markku Ojala siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Seppo Jylli jatkaa toimitusjohtajana 19.3.2018 lähtien. Seppo omaa pitkän kokemuksen kaukolämpöalalta ja hän toimii myös Kannuksen kaukolämpö Oy:n johdossa. 

" Kiitän asiakkaita yhteisistä vuosista ja mukavista kohtaamisista. Näillä leveysasteilla lämmöntoimitus on, onneksi,  ihmislähtöistä ja henkilökohtaista. Kalajoen Lämmön väki haluaa jatkossakin palvella Teitä, jotta eläminen kaukolämpötalossa on lämmintä ja huoletonta. Hyvää kevään alkua toivottaen, Markku Ojala"

Käyttökatkos Himangalla maanantaina 19.3.2018, klo 10.00 - 14.00

16.03.2018

Verkostovuodon korjaustyön vuoksi Himangalla joudumme katkaisemaan lämmöntoimituksen maanantaina 19.3.2018 kello 10.00 ja 14.00 välisenä aikana. Lämmöntoimituksen keskeytys koskee Pajalan aluetta, elikkä valtatie 8 itäpuoleen ja Lestijoen pohjoispuolelle rajoittuvaa verkosto-osaa. Teemmme hallitun korjauksen koska riskinä että vuoto pahenee mahdolliseksi putkirikoksi. Putkirikko puolestaan aiheuttaisi vahinkoa koko verkolle, kattilalaitokselle ja aiheuttaisi huomattavasti pitkäkestoisemman häiriön.

Teemme kaikkemme että katkoksesta tulee mahdollisimman lyhyt. Pahoittelemme korjaustyöstä aiheutuvaa haittaa.

Katkos kaukolämmönjakelussa Himangalla

13.03.2018

Kannuskyläntie & Akolantien alueella on kaukolämmön toimituskatkos klo 12.00 alkaen. Häiriö koskee Palvelukeskuksen ympäristöä. Katkos kestää noin kolme tuntia. Syynä on linjaston vuotokohdan korjaus.

Korjauksella vamennetaan lämmön toimitusvarmuutta.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa ja teemme kaikkemme että katkosaika on mahdollisimman lyhyt.

 

 

Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineet

09.02.2018

Vuoden 2017 lämmöntuotannon polttoaineitten jakauma. Kotimaisen polttoaineen osuus oli 93 prosenttia. Uusiutuvan BIO polttoaineen osuus tästä oli 90 prosenttia. Kolme prosenttia käytettiin kotimaista palaturvetta.

Öljyn käyttö oli kohtuullisen korkealla tasolla kahdesta syystä. Himangan kattilalaitoksen peruskorjaus kesti kolme kuukautta, minä aikana energia tuotettiin öljyllä. Kun siirryimme raskaan öljyn käytöstä kevyeen öljyyn, vanhat öljyvarastot oli järkevä muuntaa lämmöksi.

Kuluvana vuonna öljyn käytön osuus tulee laskemaan.

Kevyt polttoöljy vara- ja huipunkäytön polttoaineena

29.01.2018

Kalajen Lämpö Oy on lopettanut raskaan polttoöljyn käyttämisen kaikissa öljykattiloissa. Varavoimana ja huipunkäyttöajan lisätehon tuottamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn etuna on polttoaineen puhtaampi palaminen verrattuna raskaaseen öljyyn. Rikkipäästöt ja hiukkaspäästöt vähenevät reilusti ja typenoksidejakaan ei synny kuin neljäsosa raskaaseen verrattuna. 

Käytännössä öljyn käyttöä on saatu vähennettyä pellettilämpölaitoksen avulla. Tuotannon polttoaineista enään vain 7 % on öljyä, loppu on kotimaista polttoainetta. Tavoitteena on lisätä biopolttoaineen osuutta uusien kattilainvestointien avulla.

Lämmintä Joulua

22.12.2017

Olkoon joulun tunnelma aito, lämmin, juhlava.

Uusi vuosi puoelstaan, Onnen tuokoon tullessaan!

 

 

Hilmantorilla liitostyö käynnissä tänään klo 22 lähtien

06.11.2017

Hilmantorin rakentamistyön vuoksi jouduimme rakentamaan uuden putkilinjan Sani hotellin edustalle. Tänä yönä klo 22.00 lähtien teemme liitostyön uudelle linjaukselle. Tämän vuoksi hotellin, kylpylän ja Herrainhiekkain lämmitys ja lämminkäyttövesi on katkaistu. Liitöstyön arvioidaan kestävän n. klo 03.00 tiistai aamuun saakka.

pahoittelemme haittaa

Rekisteriseloste asiakastiedon käytöstä ja keräämisestä

23.10.2017

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste kertoo periaatteet siitä kuinka asiakkaalta kerättyä tietoa käsitellään yhtiössä. Lyhyesti kerrottuna asiakkaiden henkilötietoja käytetään vain ja ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa, kuten laskutuksessa ja kulutustietojen keräämisessä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön, esimerkiksi markkinointi tarkoituksiin jne. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille sopimuskumppaneille, kuten alaurakoitsijoille taikka esimerkiksi laskunvälitys palveluun. Henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan salasanoin, palomuurein ja kirjallinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriseloste löytyy näiltä sivuilta valikon "HALLINTO" alta pdf muotoisena.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Markku Ojala

Heinäkuun paperilaskut ovat myöhässä postitusongelmien vuoksi

16.08.2017

Heinäkuun kaukolämpölaskut paperilaskujen osalta saapuvat myöhässä. Käytämme laskujen postituksessa tulostuspalvelua, joka lähettää laskut asiakkaille. Siellä tapahtuneen virheen vuoksi paperilaskut eivät ole lähteneet postin kuljetetttavaksi ajallaan. Laskut saapuvat Teille tämän tai ensiviikon aikana ( viikot 33 & 34)

Pahoittelemme tapahtunutta, emmekä luonnollisesti peri viivästysmaksuja tähän tapahtumaan liittyen.

Lisätietoja Sonja Ventelä, 044-4691 215

Käyttökatkos Himangalla 2.5.2017 klo 09.00 - 12.00

28.04.2017

Himangan verkostossa, taajaman pohjoispuolella, on käyttökatkos verkoston korjaustyöstä johtuen. Katkos tapahtuu tiistaina 2.5.2017 kello 09.00 alkaen. Katkoksen arvioitu maksimikesto on kolme tuntia. 

Pahoittelemme katkokseta aiheutuvaa haittaa. Korjaustyön tarkoitus on parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Ystävällisin Terveisin,

Markku Ojala, toimitusjohtaja

044-4691 887

Vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu

27.04.2017

Vuoden 2016 toimintakertomus löytyy "Hallinto" valikon alta. Toimintakertomuksesta löytyy taloustietojen lisäksi kuvaus toimintavuoden tapahtumista.

Antoisia lukuhetkiä

Markku Ojala, toimitusjohtaja

Merenojan 9 luokkalaiset tutustuivat Pirkonsuon lämpökeskukseen

15.03.2017

Maanantain ja keskiviikon aikana Kalajoen Merenojan-koulun ysit tutustuivat Kaukolämmön tuotantoon Pirkonsuon lämpölaitoksella. Oli erittäin mukavaa esitellä laitosta ja kaukolämmön toimintaperiaatteita fiksuille opiskelijoille, kesken kiivainta kevätlukukautta. Toivotamme kaikille, varsnkin peruskouluaan päättäville oppilaille, tsemppiä opiskelujen loppurutistukseen! (ja tietysti myös opettajille)

Keväisin Terveisin

Markku Ojala ja kaukolämmön väki

 

Verkostonkorjaus Himangalla 31.1.2017 klo 09.00 - 12.00 välillä

30.01.2017

Korjaamme verkostoa Himangalla Peltotiellä tiistaina 31.1.2017 klo 09.00 - 12.00 välillä. Himangan taajaman lämmöntuotannosta vastaa tänä aikaan öljylämpökeskukset Kannuskyläntiellä ja Kirjaston vierellä. Verkoston lämpötila saattaa laskea hetkellisesti, jolloin lämpimän käyttöveden saanti voi olla epävarmaa. Pahoittelemme mahdollista häiriötä ja teemme kaikkemme että ongelmia ei syntyisi. Verkoston korjaukset kuitenkin varmistavat sen että kaukolämpöä on saatavilla varmasti kaikkein kylmimpinäkin aikoina.

Markku Ojala, toimitusjohtaja, 044-4691 887

 

Kalajoen Lämpö Oy:n lämmöntuotanto 87- prosenttisesti hiilineutraalia

30.01.2017

Energiateollisuus ry.n tilasto vuodelta 2016. Valtakunnallisesti kaukolämpö on nyt 37-prosenttisesti hiilineutraalia ja 54-prosenttisesti kotimaisilla polttoaineilla tuotettua.

Kalajoen Lämpö Oy:n lämmöntuotanto on 87 % hiilineutraalia ja 92 % kotimaisella energialla tuotettua. Suunta on hyvä, mutta vielä on vara parantaa!

(Hiilineutraaliksi polttoaineeksi katsotaan metsästä saatu puuperäinen polttoaine, kuori, puru, puupelletit ja metsähake. Turve on kotimaista, mutta ei hiilineutraalia polttoainetta. Sillä korvataan kuitenkin tuontipolttoainetta, eli öljyä)                                          

Säikäntien alueella kayttökatkos 18.1.2017 klo 09.00 - 13.00 välillä

17.01.2017

Korjaustyö Säikäntiellä jatkuu. Uusimme vuotavaa runkolinjaa, minkä vuoksi koko Säikän alueen kaukolämmän jakelussa on katkos.

Korjaus parantaa kaukoömmön toimitusvarmuutta ja teemme kaikkemme että katkoksesta tulisi mahdollisimman lyhyt.

Markku Ojala

Korjaustyö Säikäntiellä Himangalla

17.01.2017

Korjaamme kaukolämpölinjaa Säikäntiellä, minkä vuoksi alueella on tänään lyhyt katko lämmöntoimituksessa noin klo 13.00 - 16.00 välillä. Katkos vaikuttaa Säikäntien loppuosalla ja Haahdentiellä

Pahoitelemme häiriötä ja teemme kaikkemme että katkos on mahdollisimman lyhyt

Markku Ojala

Välttäkää kuuman käyttöveden käyttöä klo 15.30 - 19.00 välillä

04.01.2017

Kalajoen taajamassa häiriö lämmöntoimituksessa tänään klo 15.30 - noin 19.00 välillä.

Joudumme korjaamaan Pirkonsuon lämpökeskuksessa yhtä öljykattilaa, minkä vuoksi emme saa hetkeen verkkoon riittävää lämpötehoa. Tämän vuoksi kehotamme välttämään kuuman käyttöveden käyttöä korjauksen ajan. Teemme korjauksen niin pian kuin mahdollista, mutta kestää joitakin tunteja ennen kuin tilanne verkostossa normalisoituu.

Junnikkalan lämpölaitos on ollut korjauksen vuoksi seisokissa eilisestä saakka, joten Pirkonsuon lämpökeskus on vastannut koko taajaman lämmöntuotannosta. Öljykattilassa ilmeni kuitenkin vesivuoto, mikä pitää korjata välittömästi vakavampien seurausten välttämiseksi. (Murphyn lain mukaan kaikki nämä sattuivat juuri kovan pakkaskauden aikaan)

Pahoittelemme häiriötä ja teemme kaikkemme että haitta olisi mahdollisimman pieni.

 

Markku Ojala, toimitusjohtaja, 044-4691 887

 

Käyttökatkos 22.12.2016 Kalajoella Erkintien ympäristössä, klo 09-13.00

21.12.2016

Torstaina 22.12.2016 klo 09.00 - 13.00 välisenä aikana on kaukolämmöntoimituksessa katkos Erkintien ympäristössä. Erkintien varrella kulkevassa linjassa on vuoto, mikä pitää korjata ennen talven pakkasia.

Teemme kaikkemme että katkos olisi mahdollisimman lyhytaikainen. 

Kiitos etukäteen kärsivällisyydestänne ja toivotamme Teille Lämmintä Joulua!

Markku Ojala, toimitusjohtaja